Actueel


Agenda

  • 17-11-2018 Presentatie Winkeltjes in De Geist (geen kaarten meer beschikbaar)
  • 24-11-2018 Presentatie Winkeltjes in De Geist (geen kaarten meer beschikbaar)

Najaarsstreekmiddag zaterdag 3 november in Kolhorn

Het bestuur van het Westfries Genootschap nodigt u van harte uit voor de Najaarsstreekmiddag. Centraal staan deze keer: de geschiedenis van Kolhorn en de landschapsschilder Dirk Breed.

Kolhorn werd in 1288 voor het eerst genoemd en ligt aan de Westfriese Omringdijk. Het was vroeger een havenplaats en het lag tot 1844 aan de voormalige Zuiderzee. Door het inpolderen van de Waard- en Groetpolder en later de Wieringermeer ligt het nu niet meer aan het water. Het dorp is gedeeltelijk beschermd dorpsgezicht. Een wandeling door het dorp wordt aanbevolen.

 

De eerste spreker is historicus dr. Jaap Kerkhoven. Hij schrijft een boek over de historie van Kolhorn. De tweede spreker is Rutger Jan Bredewold, leraar, kunstschilder en kenner van het werk van Dirk Breed.

Tussen de lezingen kunt u luisteren naar muziek van het fraaie historische orgel met pijpwerk uit de zeventiende en achttiende eeuw. Organist is Jan. Dekker.

De Laurenskerk is in 1646 gebouwd als protestantse kerk en na een grote brand in 1788 in 1792 herbouwd op de oude fundamenten.

 

Plaats van samenkomst:

Laurenskerk, Kerkepad 3 in Kolhorn. Telefoon 06-15865874.

 

Parkeren

Bij de kerk is beperkte parkeergelegenheid. Vlakbij Café 't Anker aan De Strook 8 is onderaan de Westfriese Dijk een grote parkeerplaats waar u gratis kunt parkeren.

 

Het programma

13.00 uur Kerk open en ontvangst met koffie, thee en koek

13.30 uur Opening door Jan Smit, voorzitter van het Westfries Genootschap

13.35 uur Welkomstwoord Mary van Gent, wethouder sociaal domein en samenleving van de gemeente

                  Hollands Kroon

13.45 uur Lezing over de historie van Kolhorn door Jaap Kerkhoven

14.30 uur Pauze met koffie en thee

15.00 uur Orgelconcert door Jan Dekker

15.20 uur Lezing over de kunstschilder Dirk Breed door Rutger Jan Bredewold

16.00 uur Afsluiting en aanvang gezellig samenzijn met een hapje en een drankje

16.30 uur Einde Najaarsstreekmiddag.

 

Kosten

De kosten voor deze middag bedragen voor leden en hun partners € 12.00 per persoon. Daarbij zijn inbegrepen 2x koffie of thee met koek en één drankje en een hapje.

Ook mensen die geen lid van het Westfries Genootschap zijn, kunnen deze middag bijwonen en zich bij de ingang van de zaal inschrijven als deelnemer en dan contant betalen. Voor-niet leden zijn de kosten € 13,00 per persoon.


 

 

Presentatie over winkeltjes door de Historische Vereniging Sint-Pancras

 

Op de zaterdagen 17 en 24 november a.s. organiseert de Historische Vereniging Sint-Pancras een tweetal presentaties over de Sint Pancrasser winkeltjes, in dorpshuis De Geist.

 

De presentatie op 17 november begint om 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur

De presentatie op 24 november begint om 14.00 uur, zaal open om 13.30 uur.

 

Evenals de meeste dorpen, heeft ook Sint Pancras in het verleden vele zelfstandige kleine middenstanders gekend. Naderhand kan je je afvragen, hoe het mogelijk was dat al deze ondernemers in het kleine dorp Sint Pancras een boterham konden verdienen. Meerdere bakkers, slagers, groenteboeren en kruideniers probeerden een klantenkring op te bouwen en zo hun spullen aan de man te brengen. De meeste nering vond langs de weg plaats. Aanvankelijk met de handkar of hondenkar, later met bakfiets, transportfiets, paard en wagen of zelfs met de auto. Door de komst van de grote supermarkten werd het voor de kleine ondernemers steeds moeilijker om het hoofd boven water te houden. Beetje bij beetje verdwenen ze uit het straatbeeld en werden hun winkeltjes opgedoekt of verbouwd tot huiskamer.

 

Het is een stukje geschiedenis dat door de Historische Vereniging Sint-Pancras is vastgelegd en dat tijdens de presentaties weer even tot leven komt. Als u mooie herinneringen of verhalen heeft over de winkeltjes bent u van harte uitgenodigd om deze tijdens de presentatie te komen vertellen. Ook de jeugdige Sint Pancrasser nodigen wij van harte uit om kennis te nemen van een stukje geschiedenis van ons mooie dorp.

Omdat we niet meer dan 200 mensen mogen toelaten, werken we met toegangskaarten. Voor leden van de Historische Vereniging Sint-Pancras zijn deze kaarten gratis af te halen. Niet-leden betalen € 5,00. De kaarten zijn af te halen op de volgende adressen: Jaap de Wit, Van de Vijzellaan 11; Bram Kout, Benedenweg 84; Jan Steltenpool, Sperwer 18. Alleen voor leden BUITEN Sint Pancras bestaat de mogelijkheid om kaarten te reserveren op tel.nr. 072-564 29 08 of e-mail janenelja@quicknet.nl .

 

 

Bovenweg 161. Enkele jaren voordat de Tweede Wereldoorlog uitbrak startte Rein Huibers er zijn kapsalon. 

Hij verkocht er ook rookartikelen en eau de cologne e.d. (Op zijn etalageruit stond: Woensdagmiddag GESLOTEN. Jaap Ruys ging woensdagmiddag toch naar binnen, ging zitten in de stoel en wachtte op Rein. Jaap: “Wat lees ik, verkoop jij GES  LOTEN? Daar wil ik er straks wel een paar van hebben. Maar scheer me eerst nog even”. Rein is omstreeks 1955 naar Canada geëmigreerd. De zaak werd overgedaan aan kapper Niek Doodeman.  Hierna waren er kruidenierswinkels/supermarkten van achtereenvolgens “oude” Van Zelm, die in 1958 van de Benedenweg naar de Bovenweg verhuisde. Zijn zoon Siem van Zelm nam de Vivo-winkel over. Daarna “Super de Boer” van Meindert en Janna de Boer. Vervolgens de Spar-winkel van De Vries. Nu is daar een Italiaans Pizza-restaurant gevestigd.

 


Bijeenkomst Zusterverenigingen

Het is inmiddels een goede traditie, dat de regionale Historische Verenigingen/Stichtingen eenmaal per jaar bij elkaar komen om kennis te maken met elkaar, kennis te nemen van elkaars verenigingsgebouw en vooral te leren van elkaars expertise en nieuwe inspiratie op te doen. Omdat de Historische Vereniging Sint Pancras sinds kort de trotse bezitter is van een gloednieuw eigen onderkomen, had onze vereniging de eer om dit jaar gastheer te zijn voor de jaarlijkse bijeenkomst. Uitgenodigd waren de verenigingen/stichtingen van Akersloot, Alkmaar, Bergen, Castricum, Egmond, Heerhugowaard, Heiloo, Koedijk, Langedijk, Limmen en Oudorp.

Na een gastvrij ontvangst met koffie, thee en koek, verwelkomde voorzitter Jos Neve om 20.00 uur alle genodigden.

Hij memoreerde vooral het belang van de vele plaatselijke historische verenigingen als schakel tussen verleden, heden en toekomst. Hij verbaasde zich over de enorme hoeveelheid informatie en geschiedschrijving die de verenigingen vastleggen in hun tijdschriften en jaarboeken (het is nl een goede gewoonte dat de verenigingen deze naar elkaar toesturen). Vervolgens gaf de voorzitter het woord aan penningmeester Peter Tergau. 

Peter schetste het lange proces, dat heeft geleid tot de totstandkoming van ons eigen verenigingsgebouw. Zijn betoog werd ondersteund door het tonen van vele foto's. Daarna kondigde de voorzitter de heer Rob Basten aan. 

Samen met Suzanne Jong is hij eigenaar van molen A, beter bekend als de trots van Sint Pancras, de Twuyvermolen.

In zijn presentatie schetste Rob de gescheidenis van de  Twuyvermolen, als een van de vele molens die hebben bijgedragen aan de waterhuishouding van het Geestmerambacht. De komst van een gemaal bij de Langebalkbrug in Noord Scharwoude maakte de functie van de molens overbodig. Gelukkig is de Twuyvermolen behouden gebleven. De vele prachtige foto's van de restauratie van de molen gaven een indruk van deze enorme klus en van een staaltje vakmanschap van de uitvoerenden. Verder ging Rob in op de vraag hoe je jongeren kunt interesseren voor de molen c.q. de eigen lokale geschiedenis. Dit is veel breder dan te kijken naar je eigen dorp/erfgoed.

Wellicht is dit aanleiding tot meer samenwerking en/of uitwisseling van informatie tussen historische verenigingen in de omgeving. 

Na deze inspirerende en buitengewone informatieve presentatie sloot voorzitter Jos Neve het officiële gedeelte van de avond, niet nadat hij eerst had gevraagd waar volgend jaar de bijeenkomst zal plaatsvinden. De Historische Vereniging Oud Heiloo bood zich spontaan aan, temeer omdat ook zij de beschikking hebben over een nieuw verenigingsgebouw.

Onder het genot van een drankje en hapje, gepresenteerd door onze enthousiaste gastvrouwen, werd er nog gezellig nagepraat en werden onderlinge ideeën uitgewisseld.


Verenigingsgebouw Historische VerenigingSint-Pancras officieel geopend.

Na een proces van jaren kon op 14 september 2018 eindelijk de vlag uit. De Historische Vereniging Sint-Pancras heeft haar eigen verenigingsgebouw. Natuurlijk ging dit met de nodige ceremoniën en feestelijkheden gepaard.

 

Trots verwelkomde voorzitter Jos Neve de 60 genodigden, onder wie de leden van verdienste Anton Bal en Bram Kout, wethouder Jasper Nieuwenhuizen, mevrouw Hannie Coolen-van Meeteren, bestuur en medewerkers van de vereniging. In het kort schetste de voorzitter de geschiedenis van de vereniging van de oprichting in 1985 tot de totstandkoming van dit prachtige eigen verenigingsgebouw. Hierbij memoreerde hij ook de verschillende hobbels die genomen moesten worden met de gemeente Langedijk. Vervolgens gaf hij het woord aan wethouder Jasper Nieuwenhuizen.

 

 

De wethouder ging uiteraard in op de woorden van de voorzitter en kon tevreden vaststellen dat de hobbels grotendeels zijn vlak gestreken. Hij onderstreepte het belang van de Historische Vereniging voor Sint Pancras en feliciteerde de vereniging met dit prachtige onderkomen. Hij deed dit met de overhandiging van een oude stembus van de gemeente Sint Pancras, die in het begin van de vorige eeuw werd gebruikt.

 

 

 

Hierna gaf de voorzitter het woord aan mevrouw

Hannie Coolen-van Meeteren. Hannie Coolen is de dochter van de heer Van Meeteren, een van de 20 oorlogsslachtoffers van wie de naam gegraveerd staat in het monument bij de spoorwegovergang. Ieder jaar bij de herdenking van de fusillade op 15 april richt mevrouw Coolen-van Meeteren het woord tot de leerlingen van de Sint Pancrasser basisscholen. Met haar woorden weet ze de leerlingen ieder jaar weer bijzonder te treffen.

 Tijdens een van haar laatste toespraken gaf ze aan dat ze twee beeldjes had gemaakt die ze graag aan de Historische Vereniging Sint-Pancras wilde schenken als dank voor het in ere houden van de 20 slachtoffers. De toenmalige voorzitter Bram Kout stelde voor om de overhandiging te laten plaatsvinden tijdens de officiële opening van het verenigingsgebouw.

 

 

Na de woorden van mevrouw Coolen-van Meeteren verzocht de voorzitter iedereen naar buiten te gaan voor de officiële openingshandeling door de leden van verdienste, de heren Anton Bal en Bram Kout.

 

Beide heren hebben geen zitting meer in het bestuur, maar zetten zich nog met hart en ziel in voor de vereniging. Door hen te vragen om de officiële opening te verrichten wil het bestuur haar grote dankbaarheid en respect tonen aan beide heren. Met het hijsen van de Sint Pancrasvlag was de opening een feit.

In zijn dankwoord benadrukte Bram Kout de belangrijke rol die de heer Rob Logger heeft gespeeld in de overname en totstandkoming van dit prachtige verenigingsgebouw.

 
Oude berichten zijn hier in het archief te vinden