Actueel


Agenda

  • 14-12-2018 Officiele Presentatie De Klin. Aanvang 15.30 uur. Alleen voor genodigden.
  • 09-02-2019 3e Presentatie Winkeltjes. De Geist. COMPLEET UITVERKOCHT
  • 19-03-2019 Algemene Ledenvergadering. Aanvang 20.00 uur.  Nobelhof 1 St. Pancras

Extra Presentatie over de winkeltjes in Sint Pancras

Omdat de eerste twee presentaties in november heel snel uitverkocht waren en we heel veel mensen moesten teleurstellen, heeft het bestuur, in overleg met presentator Klaas de Graaf, besloten een extra presentatie te organiseren. Deze presentatie vindt plaats op zaterdagavond 9 februari 2019 in De Geist. Aanvang 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur.

 

Evenals de meeste dorpen, heeft ook Sint Pancras in het verleden vele zelfstandige kleine middenstanders gekend. Naderhand kan je je afvragen, hoe het mogelijk was dat al deze ondernemers in het kleine dorp Sint Pancras een boterham konden verdienen. Meerdere bakkers, slagers, groenteboeren en kruideniers probeerden een klantenkring op te bouwen en zo hun spullen aan de man te brengen. De meeste nering vond langs de weg plaats. Aanvankelijk met de handkar of hondenkar, later met bakfiets, transportfiets, paard en wagen of zelfs met de auto. Door de komst van de grote supermarkten werd het voor de kleine ondernemers steeds moeilijker om het hoofd boven water te houden. Beetje bij beetje verdwenen ze uit het straatbeeld en werden hun winkeltjes opgedoekt of verbouwd tot huiskamer.

Het is een stukje geschiedenis dat door de Historische Vereniging Sint-Pancras is vastgelegd en dat tijdens de presentaties weer even tot leven komt. Als u mooie herinneringen of verhalen heeft over de winkeltjes bent u van harte uitgenodigd om deze tijdens de presentatie te komen vertellen of vooraf aan ons door te geven. Ook de jeugdige Sint Pancrassers nodigen wij van harte uit om kennis te nemen van een stukje geschiedenis van ons mooie dorp.

Omdat we niet meer dan 200 mensen mogen toelaten, werken we met toegangskaarten. Voor leden van de Historische Vereniging Sint-Pancras zijn deze kaarten gratis af te halen, niet-leden betalen € 5,00. Voor alle duidelijkheid: belangstellenden uit Sint Pancras kunnen geen kaarten reserveren. U dient deze af te halen op de volgende adressen: Jaap de Wit, Van de Vijzellaan 11, Bram Kout, Benedenweg 84, Jan Steltenpool, Sperwer 18. Alleen voor leden BUITEN Sint Pancras bestaat de mogelijkheid om kaarten te reserveren op tel. nr.

072-5642908 of e-mail janenelja@quickent.nl

Willem Groen. Op de plek waar nu een parkeerterreintje is, tegenover Chr.basisschool Het Baken, had Willem Groen een kruidenierswinkeltje. De hieraan verbonden werkzaamheden werden hoofdzakelijk door zijn vrouw afgehandeld, terwijl Willem zich bezighield met zijn brandstoffenzaak.

 

 

 

De smederij van Jan Modder aan het Kerkplein. Later nam zijn zoon Piet de zaak over.

Bovenweg 154. Dit pand is in 1906 gebouwd. De uit Buiksloot, voor het water gevluchte Gert Jonker kocht het pand en had hier een vrachtbedrijf en tegelijk een winkeltje van tabak en sigaren. Zijn zoon Jan Jonker verhuisde later met het vrachtbedrijf naar de overkant van de weg. Aanvankelijk reed Jonker veel zand, dat in de 1930 afgegraven werd tussen de Bovenweg en de Achterweg (nu A.V.H. Destréelaan). Dit zand werd o.a. gebruikt voor het verharden van de onderlaag van de Heerhugowaarde Westerweg en Middenweg. In latere jaren, toen Jans zonen Gert, Jan en Wim meewerkten in de zaak, kwam deze tot grote bloei, wat mede te danken was het prima rollende materiaal. Tot in de Bollenstreek (Hillegom en Lisse) hadden de Jonkers een goede naam.

Na hen, tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog, woonde Gert Groot er enkele jaren. Zijn vrouw verkocht rookwerk en snoep. Gert ventte brood voor zijn vader, die een bakkerij had aan de Benedenweg. Toen Gert de bakkerij van zijn vader overnam, vestigde Jaap Madderom zich in de winkel. Aanvankelijk woonde Jaap als tuinder aan de Benedenweg. Toen hij merkte dat op de akker weinig te verdienen viel, begon hij op zolder een thuiswinkeltje van kruidenierswaren. Door te verhuizen naar deze winkel kreeg hij iets meer armslag voor zijn negotie. Toen wettelijk werd bepaald dat tabaksartikelen en kruidenierswaren niet in dezelfde ruimte verkocht mochten worden, verbouwde hij het huis zo, dat aan de voorkant een kruidenierswinkel was en opzij de tabaksverkoop kon plaatsvinden.

Later nam Piet Heemskerk de winkel over en wilde er een  snackbar beginnen. Door tegenwerking van de gemeente runde Piets vrouw eerst nog enige jaren het kruidenierswinkeltje en stond Piet met een snackkar bij café "Rust Wat". Toen Piet wèl toestemming kreeg begon hij snackbar "Het Haantje".


Bijeenkomst Zusterverenigingen

Het is inmiddels een goede traditie, dat de regionale Historische Verenigingen/Stichtingen eenmaal per jaar bij elkaar komen om kennis te maken met elkaar, kennis te nemen van elkaars verenigingsgebouw en vooral te leren van elkaars expertise en nieuwe inspiratie op te doen. Omdat de Historische Vereniging Sint Pancras sinds kort de trotse bezitter is van een gloednieuw eigen onderkomen, had onze vereniging de eer om dit jaar gastheer te zijn voor de jaarlijkse bijeenkomst. Uitgenodigd waren de verenigingen/stichtingen van Akersloot, Alkmaar, Bergen, Castricum, Egmond, Heerhugowaard, Heiloo, Koedijk, Langedijk, Limmen en Oudorp.

Na een gastvrij ontvangst met koffie, thee en koek, verwelkomde voorzitter Jos Neve om 20.00 uur alle genodigden.

Hij memoreerde vooral het belang van de vele plaatselijke historische verenigingen als schakel tussen verleden, heden en toekomst. Hij verbaasde zich over de enorme hoeveelheid informatie en geschiedschrijving die de verenigingen vastleggen in hun tijdschriften en jaarboeken (het is nl een goede gewoonte dat de verenigingen deze naar elkaar toesturen). Vervolgens gaf de voorzitter het woord aan penningmeester Peter Tergau. 

Peter schetste het lange proces, dat heeft geleid tot de totstandkoming van ons eigen verenigingsgebouw. Zijn betoog werd ondersteund door het tonen van vele foto's. Daarna kondigde de voorzitter de heer Rob Basten aan. 

Samen met Suzanne Jong is hij eigenaar van molen A, beter bekend als de trots van Sint Pancras, de Twuyvermolen.

In zijn presentatie schetste Rob de gescheidenis van de  Twuyvermolen, als een van de vele molens die hebben bijgedragen aan de waterhuishouding van het Geestmerambacht. De komst van een gemaal bij de Langebalkbrug in Noord Scharwoude maakte de functie van de molens overbodig. Gelukkig is de Twuyvermolen behouden gebleven. De vele prachtige foto's van de restauratie van de molen gaven een indruk van deze enorme klus en van een staaltje vakmanschap van de uitvoerenden. Verder ging Rob in op de vraag hoe je jongeren kunt interesseren voor de molen c.q. de eigen lokale geschiedenis. Dit is veel breder dan te kijken naar je eigen dorp/erfgoed.

Wellicht is dit aanleiding tot meer samenwerking en/of uitwisseling van informatie tussen historische verenigingen in de omgeving. 

Na deze inspirerende en buitengewone informatieve presentatie sloot voorzitter Jos Neve het officiële gedeelte van de avond, niet nadat hij eerst had gevraagd waar volgend jaar de bijeenkomst zal plaatsvinden. De Historische Vereniging Oud Heiloo bood zich spontaan aan, temeer omdat ook zij de beschikking hebben over een nieuw verenigingsgebouw.

Onder het genot van een drankje en hapje, gepresenteerd door onze enthousiaste gastvrouwen, werd er nog gezellig nagepraat en werden onderlinge ideeën uitgewisseld.


Verenigingsgebouw Historische VerenigingSint-Pancras officieel geopend.

Na een proces van jaren kon op 14 september 2018 eindelijk de vlag uit. De Historische Vereniging Sint-Pancras heeft haar eigen verenigingsgebouw. Natuurlijk ging dit met de nodige ceremoniën en feestelijkheden gepaard.

 

Trots verwelkomde voorzitter Jos Neve de 60 genodigden, onder wie de leden van verdienste Anton Bal en Bram Kout, wethouder Jasper Nieuwenhuizen, mevrouw Hannie Coolen-van Meeteren, bestuur en medewerkers van de vereniging. In het kort schetste de voorzitter de geschiedenis van de vereniging van de oprichting in 1985 tot de totstandkoming van dit prachtige eigen verenigingsgebouw. Hierbij memoreerde hij ook de verschillende hobbels die genomen moesten worden met de gemeente Langedijk. Vervolgens gaf hij het woord aan wethouder Jasper Nieuwenhuizen.

 

 

De wethouder ging uiteraard in op de woorden van de voorzitter en kon tevreden vaststellen dat de hobbels grotendeels zijn vlak gestreken. Hij onderstreepte het belang van de Historische Vereniging voor Sint Pancras en feliciteerde de vereniging met dit prachtige onderkomen. Hij deed dit met de overhandiging van een oude stembus van de gemeente Sint Pancras, die in het begin van de vorige eeuw werd gebruikt.

 

 

 

Hierna gaf de voorzitter het woord aan mevrouw

Hannie Coolen-van Meeteren. Hannie Coolen is de dochter van de heer Van Meeteren, een van de 20 oorlogsslachtoffers van wie de naam gegraveerd staat in het monument bij de spoorwegovergang. Ieder jaar bij de herdenking van de fusillade op 15 april richt mevrouw Coolen-van Meeteren het woord tot de leerlingen van de Sint Pancrasser basisscholen. Met haar woorden weet ze de leerlingen ieder jaar weer bijzonder te treffen.

 Tijdens een van haar laatste toespraken gaf ze aan dat ze twee beeldjes had gemaakt die ze graag aan de Historische Vereniging Sint-Pancras wilde schenken als dank voor het in ere houden van de 20 slachtoffers. De toenmalige voorzitter Bram Kout stelde voor om de overhandiging te laten plaatsvinden tijdens de officiële opening van het verenigingsgebouw.

 

 

Na de woorden van mevrouw Coolen-van Meeteren verzocht de voorzitter iedereen naar buiten te gaan voor de officiële openingshandeling door de leden van verdienste, de heren Anton Bal en Bram Kout.

 

Beide heren hebben geen zitting meer in het bestuur, maar zetten zich nog met hart en ziel in voor de vereniging. Door hen te vragen om de officiële opening te verrichten wil het bestuur haar grote dankbaarheid en respect tonen aan beide heren. Met het hijsen van de Sint Pancrasvlag was de opening een feit.

In zijn dankwoord benadrukte Bram Kout de belangrijke rol die de heer Rob Logger heeft gespeeld in de overname en totstandkoming van dit prachtige verenigingsgebouw.

 
Oude berichten zijn hier in het archief te vinden