Actueel


Agenda

Verzetslezing in Museum Broekerveiling

In het weekend van 10, 11 en 12 mei viert Dorpshuis De Geist haar 40-jarig bestaan. Dit gaat gepaard met allerlei activiteiten. Een van die activiteiten is een historische wandeling door het dorp op zaterdag 11 mei. De 8 gidsen van de Historische Vereniging Sint-Pancras stellen zich belangeloos beschikbaar om de deelnemers een mooie en interessante wandeling voor te schotelen.

Opgeven kan tot uiterlijk 5 mei via secretariaat@dorphuisdegeist.nl

Foto: Mary Geluk

Wilt u nog meer foto's van de officiële presentatie van De Klin no. 33 2018 zien?

Klik dan hier:

Overhandiging eerste exemplaar De Klin nr. 33

Op vrijdag 14 december j.l. mocht de voorzitter van de redactiecommissie, de heer Frans Hand, het eerste exemplaar van De Klin nr. 33 feestelijk overhandigen aan de heer Piet Keizer. Piet is al vele jaren de vraagbaak van de vereniging. Bovendien is hij een trouwe medewerker, waar nooit een vergeefs beroep op wordt gedaan, terecht door Frans omschreven als "de stille kracht".

 

foto: Mary Geluk


Bijeenkomst Zusterverenigingen

Het is inmiddels een goede traditie, dat de regionale Historische Verenigingen/Stichtingen eenmaal per jaar bij elkaar komen om kennis te maken met elkaar, kennis te nemen van elkaars verenigingsgebouw en vooral te leren van elkaars expertise en nieuwe inspiratie op te doen. Omdat de Historische Vereniging Sint Pancras sinds kort de trotse bezitter is van een gloednieuw eigen onderkomen, had onze vereniging de eer om dit jaar gastheer te zijn voor de jaarlijkse bijeenkomst. Uitgenodigd waren de verenigingen/stichtingen van Akersloot, Alkmaar, Bergen, Castricum, Egmond, Heerhugowaard, Heiloo, Koedijk, Langedijk, Limmen en Oudorp.

Na een gastvrij ontvangst met koffie, thee en koek, verwelkomde voorzitter Jos Neve om 20.00 uur alle genodigden.

Hij memoreerde vooral het belang van de vele plaatselijke historische verenigingen als schakel tussen verleden, heden en toekomst. Hij verbaasde zich over de enorme hoeveelheid informatie en geschiedschrijving die de verenigingen vastleggen in hun tijdschriften en jaarboeken (het is nl een goede gewoonte dat de verenigingen deze naar elkaar toesturen). Vervolgens gaf de voorzitter het woord aan penningmeester Peter Tergau. 

Peter schetste het lange proces, dat heeft geleid tot de totstandkoming van ons eigen verenigingsgebouw. Zijn betoog werd ondersteund door het tonen van vele foto's. Daarna kondigde de voorzitter de heer Rob Basten aan. 

Samen met Suzanne Jong is hij eigenaar van molen A, beter bekend als de trots van Sint Pancras, de Twuyvermolen.

In zijn presentatie schetste Rob de gescheidenis van de  Twuyvermolen, als een van de vele molens die hebben bijgedragen aan de waterhuishouding van het Geestmerambacht. De komst van een gemaal bij de Langebalkbrug in Noord Scharwoude maakte de functie van de molens overbodig. Gelukkig is de Twuyvermolen behouden gebleven. De vele prachtige foto's van de restauratie van de molen gaven een indruk van deze enorme klus en van een staaltje vakmanschap van de uitvoerenden. Verder ging Rob in op de vraag hoe je jongeren kunt interesseren voor de molen c.q. de eigen lokale geschiedenis. Dit is veel breder dan te kijken naar je eigen dorp/erfgoed.

Wellicht is dit aanleiding tot meer samenwerking en/of uitwisseling van informatie tussen historische verenigingen in de omgeving. 

Na deze inspirerende en buitengewone informatieve presentatie sloot voorzitter Jos Neve het officiële gedeelte van de avond, niet nadat hij eerst had gevraagd waar volgend jaar de bijeenkomst zal plaatsvinden. De Historische Vereniging Oud Heiloo bood zich spontaan aan, temeer omdat ook zij de beschikking hebben over een nieuw verenigingsgebouw.

Onder het genot van een drankje en hapje, gepresenteerd door onze enthousiaste gastvrouwen, werd er nog gezellig nagepraat en werden onderlinge ideeën uitgewisseld.


Verenigingsgebouw Historische Vereniging Sint-Pancras officieel geopend.

Na een proces van jaren kon op 14 september 2018 eindelijk de vlag uit. De Historische Vereniging Sint-Pancras heeft haar eigen verenigingsgebouw. Natuurlijk ging dit met de nodige ceremoniën en feestelijkheden gepaard.

 

Trots verwelkomde voorzitter Jos Neve de 60 genodigden, onder wie de leden van verdienste Anton Bal en Bram Kout, wethouder Jasper Nieuwenhuizen, mevrouw Hannie Coolen-van Meeteren, bestuur en medewerkers van de vereniging. In het kort schetste de voorzitter de geschiedenis van de vereniging van de oprichting in 1985 tot de totstandkoming van dit prachtige eigen verenigingsgebouw. Hierbij memoreerde hij ook de verschillende hobbels die genomen moesten worden met de gemeente Langedijk. Vervolgens gaf hij het woord aan wethouder Jasper Nieuwenhuizen.

 

 

De wethouder ging uiteraard in op de woorden van de voorzitter en kon tevreden vaststellen dat de hobbels grotendeels zijn vlak gestreken. Hij onderstreepte het belang van de Historische Vereniging voor Sint Pancras en feliciteerde de vereniging met dit prachtige onderkomen. Hij deed dit met de overhandiging van een oude stembus van de gemeente Sint Pancras, die in het begin van de vorige eeuw werd gebruikt.

 

 

 

Hierna gaf de voorzitter het woord aan mevrouw

Hannie Coolen-van Meeteren. Hannie Coolen is de dochter van de heer Van Meeteren, een van de 20 oorlogsslachtoffers van wie de naam gegraveerd staat in het monument bij de spoorwegovergang. Ieder jaar bij de herdenking van de fusillade op 15 april richt mevrouw Coolen-van Meeteren het woord tot de leerlingen van de Sint Pancrasser basisscholen. Met haar woorden weet ze de leerlingen ieder jaar weer bijzonder te treffen.

 Tijdens een van haar laatste toespraken gaf ze aan dat ze twee beeldjes had gemaakt die ze graag aan de Historische Vereniging Sint-Pancras wilde schenken als dank voor het in ere houden van de 20 slachtoffers. De toenmalige voorzitter Bram Kout stelde voor om de overhandiging te laten plaatsvinden tijdens de officiële opening van het verenigingsgebouw.

 

 

Na de woorden van mevrouw Coolen-van Meeteren verzocht de voorzitter iedereen naar buiten te gaan voor de officiële openingshandeling door de leden van verdienste, de heren Anton Bal en Bram Kout.

 

Beide heren hebben geen zitting meer in het bestuur, maar zetten zich nog met hart en ziel in voor de vereniging. Door hen te vragen om de officiële opening te verrichten wil het bestuur haar grote dankbaarheid en respect tonen aan beide heren. Met het hijsen van de Sint Pancrasvlag was de opening een feit.

In zijn dankwoord benadrukte Bram Kout de belangrijke rol die de heer Rob Logger heeft gespeeld in de overname en totstandkoming van dit prachtige verenigingsgebouw.

 


Oude berichten zijn hier in het archief te vinden