Actueel


Agenda

 • 20-03-2018 Alg. Ledenvergadering Nobelhof 1 Aanvang 20.00 uur. Zaal open 19.30 uur
 • 24-03-2018 Presentatie Daalmeerpad in Dorpshuis De Geist. Aanvang 14.00 uur

 


Uitnodiging Algemene Ledenvergadering op 20 maart 2018

 

Op dinsdag 20 maart 2018 houdt de Historische Vereniging Sint-Pancras haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, deze keer voor het eerst in ons nieuwe onderkomen op Nobelhof 1, 1834 VA Sint Pancras.

Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang vergadering om 20.00 uur.

Het bestuur nodigt u hiervoor van harte uit.

De agenda is als volgt:

1. Opening

2. Vaststellen van de agenda

3. Mededelingen

4. Notulen van de ledenvergadering van 14 maart 2017 (Zie KLIN nr. 32, bladzijde 10).

5. Jaarverslag 2017 door de secretaris

6. Financieel Verslag 2017 door de penningmeester.

7. Kastcontrolecommissie: J. (Jan) Hoogeboom en mevrouw G. (Greet) van Vegten. Reserve is Siem Bijpost.

   a. Verslag van de kastcontrolecommissie over 2017.

   b. Benoeming kascontrolecommissie 2018.

8. Vaststellen contributie 2019 (overeenkomstig artikel 7 van de statuten).

   Het bestuur stelt voor de contributie voor 2019 te handhaven op € 12,00 per jaar.

9. Bestuur

   a. Aftredend volgens rooster en herkiesbaar: P. (Peter) Tergau.

   b. Als u zich kandidaat wilt stellen voor een bestuursfunctie, dan kunt u zich tot uiterlijk 12 maart 2018

      opgeven bij onze secretaris Jan Steltenpool (072-5642908), of per e-mail: info@hvsint-pancras.nl

10. Plannen en activiteiten in 2018

11. Rondvraag

12. Sluiting. Uiterlijk om 21.00 uur.

 

PAUZE

 

Na de pauze houdt Nico Vadervan Museale Schuitenhelling in Broek op Langedijk een lezing over het Langedijker Kofschip. Het Kofschip wordt dit jaar 125 jaar oud. Nico zal aandacht besteden aan de levensloop van het schip. Aan de hand van dit schip vertelt Nico een bijzonder stuk geschiedenis van onze omgeving. Specifieke kenmerken, maar ook over inpolderingen en ontwikkelingen rond de Zuiderzee. Dit alles onder de titel: "Vrachtschepen zijn dragers van cultuurhistorische verhalen".


Presentaties Daalmeerpad

Extra presentatie Daalmeerpad

 

Omdat we heel veel mensen moesten teleurstellen bij de eerste twee presentaties, heeft het bestuur in overleg met Klaas de Graaf besloten een extra presentatie te organiseren. Deze presentatie is op

 

 

 

zaterdagmiddag 24 maart 2018 om 14.00 uur in De Geist.

 

Het Daalmeerpad, bij oudere Sint Pancrassers en Koedijkers beter bekend als het Koedijkerpadje of "De zeven bruggetjes', was vóór de verkaveling in de jaren '70 het fiets- en voetpad tussen Koedijk en Sint Pancras. Het liep dwars door het "Rijk der 1000 eilanden". Links en rechts van het pad lagen de akkertjes en weilanden. De verkaveling in de jaren '70en de Alkmaarse nieuwbouwwijk de Daalmeer betekende het einde van het zo karakteristieke pad.

De naam Daalmeerpad bestaat nog steeds en loopt nu dwars door de bebouwing van de Daalmeer, van de zeven bruggetjes is niets meer te herkennen. Het is een stukje geschiedenis dat door de Historische Vereniging Sint-Pancras is vastgelegd en dat tijdens de presentatie weer even tot leven komt. Als u mooie herinneringen of sterke verhalen heeft over het Daalmeerpad bent u van harte uitgenodigd om deze tijdens de presentatie te komen vertellen. Ook de jeugdige Sint Pancrassers nodigen wij van harte uit om kennis te nemen van een stukje geschiedenis van ons mooie dorp.

 

Omdat we niet meer dan 200 mensen mogen toelaten, werken we weer met toegangskaarten. Voor leden van de Historische Vereniging Sint-Pancras zijn deze kaarten gratis af te halen. Niet-leden betalen € 5,00.

De kaarten zijn af te halen op de volgende adressen:

Jaap de Wit, Van de Vijzellaan 11

Bram Kout, Benedenweg 84

Jan Steltenpool, Sperwer 18.

Alleen voor leden BUITEN Sint Pancras bestaat de mogelijkheid om kaarten te reserveren op tel. nr.

072-5642908 of e-mail janenelja@quicknet.nl

 

ER ZIJN GEEN KAARTEN MEER BESCHIKBAAR

 Broedermaaltijd voor onze medewerkers

 

Het bestuur van de Historische Vereniging Sint-Pancras is haar medewerkers zeer dankbaar voor het vele werk dat door hen belangeloos wordt verricht. Op initiatief van de redactiecommissie werd op zaterdag 25 November een broedermaaltijd voor alle medewerkers georganiseerd.

 

 

Broeder is een Westfries streekgerecht. Broederbeslag wordt in een broederzak gedaan, waarna men het in een pan water twee uur laat koken. De broeder wordt met een draadje in plakken gesneden en met een sausje van boter en stroop geserveerd. Het smakelijkst wordt de broeder door de plakken op te bakken en dan met de warme boter en stroop te overgieten.

De dames van de redactiecommissie, Nelleke Bruns, Annamarie Wognum en Bianca Breed, hadden Tiny van Veen gevraagd de broeder te bakken. Tiny is namelijk een expert op dit gebied!

In ons nieuwe onderkomen op Nobelhof 1 werd de broeder opgebakken en opgediend door bovengenoemde dames.

Dit, nadat de anwezigen vooraf een drankje en een historische wandeling onder leiding van onze gidsen voorgeschoteld kregen. Dit maakte de trek alleen maar groter en de broeder ging er daarom in als koek. Voor voorzitter Jos Neve e n verschillende medewerkers was dit de eerste kennismaking mt dit traditionele streekgerecht en het smaakte naar meer. Gelukkig zijn broederzak en recept verkrijgbaar bij de vereniging. Met een drankje en een gezellige kwis kwam een einde aan deze zeer geslaagde bijeenkomst. Het bestuur is Bianca, Annamarie, Nelleke en Tiny zeer dankbaar dit prachtige initatief.

HVSP in de krant

In de Alkmaarsche Courant van afgelopen zaterdag 19 augustus een leuk artikel over de nieuwe "eigen" plek van de vereniging.


Historische wandelingen in Sint Pancras

In het kader van de Langedijker Woensdagen organiseert de Historische Vereniging Sint-Pancras in de maanden juli en augustus weer elke woensdag historische wandelingen door het dorp.

 

Onder leiding van een gids kan een wandeling worden gemaakt van ± 3 km. die 2 uur duurt. De wandelingen beginnen om 14.00 uur en om 19.00 uur vanaf Nobelhof 1, 1834 VA Sint Pancras. Maximale groepsgrootte: 8 personen. De wandelingen zijn gratis. Een vrijwillige bijdrage voor de verenigingskas wordt zeer op prijs gesteld. U dient zich van te voren op te geven op één van de volgende adressen:

 

·         Bram Kout, Benedenweg 84. Tel. 072-5643012. E-mail: bramjannie@quicknet.nl

·         Jan Steltenpool, Sperwer 18. Tel. 072-5642908. E-mail: janenelja@quicknet.nl

·         Jaap de Wit, Van de Vijzellaan 11 Tel. 072-5642906. E-mail: jj.wit@ziggo.nl

 

In de periode mei t/m oktober kunt u ook op een andere dag dan de woensdag reserveren, echter alleen als er gidsen beschikbaar zijn.


Inloopmiddag Nobelhof 1 medewerkers en sponsors

Nobelhof 1
Nobelhof 1

Het bestuur van de Historische Vereniging Sint-Pancras is bijzonder trots op haar eigen onderkomen op Nobelhof 1. Hoewel er nog heel veel moet gebeuren, voordat de officiële opening kan plaatsvinden, wilden we onze trouwe medewerkers en sponsoren alvast een kijkje laten nemen tijdens een inloopmiddag 14 juli. Veel vrijwilligers maakten van deze gelegenheid gebruik. De foto’s (van Mary Geluk) in het foto album geven een impressie van dit gezellige samenzijn. 


"Onthullingen van een terrorist" door Charles Destrée


De heer Charles Destrée, zoon van de Sint Pancrasser huisarts dokter Destrée, vraagt uw aandacht voor de herziene uitgave van zijn boek “Onthullingen van een terrorist”. Een historisch rapport over de jacht in Sint Pancras door de Sicherheitsdienst/Gestapo op “communistische terroristen” op 25 april 1945.

 

Het boek is te bestellen op bol.com of bruna.nl.


Nobelhof 1

De werkzaamheden in Nobelhof 1 zijn in volle gang, de metamorfose van het oude Witte Kruis-gebouw is ongelofelijk! 

 

Het begint er nu toch echt naar uit te zien dat we binnen afzienbare tijd ons eigen onderkomen kunnen betrekken.

 

Daarom even een korte stand van zaken:

 • Inpandig zijn de grootste werkzaamheden gereed, momenteel wordt sanitair en CV-installatie geplaatst. 
 • Elektra en alarminstallatie moeten nog worden afgemonteerd. 
 • Schilderwerkzaamheden worden momenteel uitgevoerd door Espeq (leerlingenstelsel), alles staat in de grondverf, verwachting is dat de werkzaamheden in week 10 zijn afgerond. 
 • Zandcementvloer wordt 27 februari gestort, daarna kunnen wanden gesausd worden. 
 • M.b.t. de vloer(bedekking) wordt binnenkort een besluit verwacht. 
 • Keuken wordt binnenkort verwacht. 
 • Datum definitieve oplevering nog niet bekend, we hopen op april 2017. 
 • Na oplevering zal grondig moeten worden schoongemaakt. 
 • Na de schoonmaak kan worden overgegaan op plaatsen verlichting en de verdere inrichting.

 


Oude berichten zijn hier in het archief te vinden