De vereniging


Oprichting

De vereniging is op 8 oktober 1985 opgericht onder de naam Oud Sint-Pancras ten overstaan van notaris Meester W. Boon te Zuid-Scharwoude. Op 19 augustus 2003 werd de naam gewijzigd in Historische Vereniging Sint-PancrasDe vereniging stelt zich ten doel de geschiedenis van ons doelgebied voor toekomstige generaties vast te leggen. Daartoe verzamelt de vereniging gegevens uit archieven en verzamelt ook tekeningen, foto's, kaarten, prenten etc. Wij geven via onze jaarlijkse uitgave De Klin, via een jaarlijks verschijnende krant, via lezingen en tentoonstellingen informatie door aan onze dorpsgenoten en andere geïnteresseerden. Wij kunnen bij al dit werk heel goed nieuwe krachten gebruiken, dus als u er iets voor voelt om een (bescheiden) bijdrage te leveren, schroom niet om contact op te nemen met ons.


Contactgegevens

Historische Vereniging Sint-Pancras

Sperwer 18

1834 XP  Sint Pancras

telefoon 072-5642908

mail info@hvsint-pancras.nl

Verenigingsgebouw: Achter Nobelhof 1, 1834 VA  Sint Pancras 


Lid worden?

Ja natuurlijk, want een lid:

  • steunt de vereniging,
  • ontvangt het blad De Klin, met tal van interessante artikelen en foto's,
  • kan eens per jaar een interessante lezing bijwonen,
  • kan meepraten in de vereniging.

Om de kosten hoef je het niet te laten: de contributie bedraagt € 12,00 per jaar. Even een berichtje naar onze secretaris op info@hvsint-pancras met je naam, adres en telefoon en het komt in orde. 


Bestuur
Jos Neve, voorzitter

Jaap de Wit, vice-voorzitter

Jan Steltenpool, secretaris

Peter Tergau, penningmeester 

Frans Hand, hoofdredacteur DE KLIN

Jeanette Schmidt-Boon, lid 

Heleen van Stormbroek-Kooij, lid

 


Werkgroepen:

Redactie
Naast de Klin, die voor leden is bedoeld, geeft de vereniging éénmaal per jaar een krant uit. Deze wordt in Sint Pancras huis aan huis bezorgd. 

Digitaliseren 
De vereniging is bezig met het digitaliseren van het gehele fotobestand. Dat vergt enorm veel tijd en kan nog wel enkele jaren duren. Hulp hierbij is altijd welkom. 

Archief en documentatie
Onze knipseldienst tracht een systeem te brengen in de enorme voorraad knipsels, die uitermate belangrijk zijn voor het vastleggen van het verleden. Dit monnikenwerk kan nog wel een paar jaar duren en is een grote bron voor onze publicaties. 

Archeologie
Enkele malen per jaar trekt een aantal in archeologie geïnteresseerde leden er - meestal onder deskundige leiding - op uit om veldwerk te verrichten. Belangstellenden kunnen contact opnemen met het bestuur. 

Fotografie

Onze fotograaf zult u regelmatig in het dorp bezig zien met het vastleggen van wat er nu nog over is aan belangrijke zaken, zoals huizen, landerijen, gebouwen enz. voordat die aan de vergetelheid worden prijsgegeven. 


Lezingen en tentoonstellingen
Elk jaar organiseert de vereniging een aantal lezingen met PowerPoint presentatie, die zeer druk worden bezocht. Vaak was de belangstelling zo groot, dat op last van de brandweer bezoekers moesten worden geweigerd. Om dit op te lossen werken we met toegangskaarten, die voor leden gratis zijn af te halen op de volgende adressen: Bram Kout, Benedenweg 84; Jaap de Wit, Van de Vijzellaan 11 en Jan Steltenpool, Sperwer 18. Niet-leden betalen € 5,00. 
 
Bezorgdienst
Gelukkig kunnen we over een flink aantal vrijwilligers beschikken om onze bezorgdienst te bemensen. Elke vrijwilliger neemt een deel van het dorp voor zijn rekening. Hebt u geen Klin of krant ontvangen, belt u dan even naar de secretaris en die regelt het voor u; Jan Steltenpool, tel. 072-564 2908.


Overige gegevens
IBAN: NL72INGB0000356557 t.n.v. Historische Vereniging Sint-Pancras
BIC: INGBNL2A
Kamer van Koophandel nr. 40636328
RSIN 8166.30.240

Wij zijn in het bezit van de ANBI-status


Download
Privacy beleid HVSP definitief versie 20
Adobe Acrobat document 425.0 KB

Download
De statuten van de HVSP
statuten.pdf
Adobe Acrobat document 100.6 KB

Download
Beleidsplan 2018 / 2020
BELEIDSPLAN 2018-2020.pdf
Adobe Acrobat document 354.6 KB
Download
Jaarstukken 2018
HVSP jaarrekening 2018 tbv website.pdf
Adobe Acrobat document 251.2 KB