Archief


Gezocht: systeembeheerders

Social Media in vroeger tijden
Social Media in vroeger tijden

Waar vroeger belangrijk nieuws door de dorpsomroeper werd verkondigd hebben wij heden ten dage de sociale media. HVSP is op zoek naar nieuwe vrijwillige webbeheerders voor zowel de website als de Facebookpagina.

 

Naast de website en de FB-pagina zal de systeembeheerder zich bezighouden met het opstarten en onderhouden van een beeldbank, verstand van onder meer werken met webserver (FTP), bekendheid met een editor en een grafisch programma (eventueel ook basiskennis HTML) zijn dus zeer gewenst. Deze beeldbank zal worden geïnstalleerd door een deskundige die onze medewerkers zal instrueren en in het begin begeleiden. Als het systeem eenmaal draait, zullen de werkzaamheden reuze meevallen. Bovendien kan het werk gedaan worden wanneer het u zelf uitkomt.

 

Bent u deskundig in het omgaan met de computer en wilt u de Historische Vereniging Sint-Pancras een geweldige dienst bewijzen, vraag dan naar meer informatie bij onze secretaris, de heer Jan Steltenpool (janenelja@quicknet.nl) 

 


De Klin 31

Vol trots presenteert de Historische Vereniging Sint-Pancras haar jaarboek De Klin nummer 31-2016. Ook dit jaar staat De Klin weer boordevol verhalen over bekende Sint Pancrassers en stukjes geschiedenis van ons mooie dorp. 

 

De Inhoudsopgave vind u hier.  

 


Evacuees in Sint Pancras en De Langedijk bij het begin van W.O. II

Op donderdag 20 april a.s. organiseert het “4 mei comité Langedijk” een lezing over de evacuees die bij het begin van de Tweede Wereldoorlog in Sint Pancras en De Langedijk gehuisvest zijn geweest. Dit in samenwerking met “Stichting Langedijker Verleden” en de “Historische Vereniging Sint-Pancras”.

 

De lezing zal worden verzorgd door de heer Arie Kaan en vindt plaats in museum Broekerveiling, aanvang 20.00 uur, kosten € 5,00. Meer informatie volgt in het “Langedijker Nieuwsblad”.

 


Algemene Ledenvergadering

Op dinsdagavond 14 maart 2017 houdt de Historische Vereniging Sint-Pancras haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in Dorpshuis De Geist (Vinkenlaan 7, 1834GN Sint Pancras. Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang vergadering om 20.00 uur. Het bestuur nodigt haar leden hiervoor van harte uit.

 

De agenda ziet er als volgt uit: 

 

1.    Opening.

2.    Vaststellen van de agenda.

3.    Mededelingen.

4.    Notulen van de ledenvergadering van 24 maart 2016 (Zie KLIN nr. 31, bladzijde 7.)

5.    Jaarverslag 2016 door de secretaris.

6.    Financieel verslag 2016 door de penningmeester.

7.    Kascontrolecommissie. De heer J. (Jo) den Haan (aftredend) en de heer J. (Jan) Hoogeboom. Reserve mevrouw G. (Greet) van Vegten). 

a.     Verslag kascontrolecommissie over 2016. 

b.     Benoeming kascontrolecommissie 2017.

8.    Vaststellen contributie 2018 (overeenkomstig artikel 7 van de statuten).

Het bestuur stelt voor de contributie voor 2018 te handhaven op € 12,00 per jaar.

9.    Bestuur

a.     Aftredend volgens rooster en herkiesbaar: J. (Jan) Steltenpool

b.     Aftredend en niet herkiesbaar: J.C.M. (Jacoba) Bruntink en G. (Gerrit) Leijen.

c.      Peter Tergau volgt Jacoba Bruntink op als penningmeester.

d.     Jaap de Wit volgt Peter Tergau op als vice-voorzitter.

e.      Als u zich kandidaat wilt stellen voor een bestuursfunctie, dan kunt u zich tot uiterlijk 12 maart 2017 opgeven bij onze secretaris Jan Steltenpool (072-564-2908), of per e-mail: info@hvsint-pancras.nl.

10.  Plannen en activiteiten in 2017.

11.  Rondvraag.

12.  Sluiting. Uiterlijk om 21.00 uur.

 

Pauze

Willem van Doorn houdt een presentatie met als titel “Hoe lang ploegt de boer nog voort?”

Met als toelichting: Ontwikkelingen en gevolgen voor de omgeving van de moderne tuinbouw.

 

 


Gedichtenbundel Alja Spaan

Op 26-01-2017 om 19.00 uur wordt bij boekhandel Feijn te Alkmaar de nieuwste gedichtenbundel van Alja Spaan gepresenteerd, die voornamelijk handelt over jeugd-herinneringen, de stilte en het verschil met de stad. De bundel bevat werk uit 2014/2015, de jaren waarin zij terugkeerde naar Sint-Pancras.Na de presentatie is de bundel bij elke boekhandel verkrijgbaar.


100 jaar gezondheid en zorg in Sint-Pancras

Het 3e boek over het dorp is klaar, alles over 100 jaar gezondheid en zorg is vanaf 8 oktober verkrijgbaar. Alles over de hygiëne, de artsen, de tandarts, apotheek, drogist, begraven, armenhuizen en de invloed van de scholen en de kerken. 

Meer informatie, zoals waar te krijgen, vindt u hier.  


Presentatie "De Veert" door Historische Vereniging Sint-Pancras

Op zaterdagmiddag 22 oktober a.s. organiseert de Historische Vereniging Sint-Pancras de tweede presentatie over “De Veert” in dorpshuis De Geist, aanvang 13.30 uur, zaal open om 13.00 uur. 

De kaarten voor de eerste presentatie in maart van dit jaar waren in een mum van tijd uitverkocht. Belangstellenden die “vol” geboekt kregen werden op een wachtlijst geplaatst, zodat zij als eersten in aanmerking konden komen voor kaarten voor de tweede presentatie. 

In juni werd in de media bekendgemaakt, dat deze kaarten zo spoedig mogelijk moesten worden afgehaald. Verschillende mensen hebben geen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. We gaan er daarom vanuit, dat deze mensen geen belangstelling meer hebben voor de tweede presentatie en ze zijn daarom van de reserveringslijst afgevoerd. Dit geldt niet voor reserveringen van mensen buiten Sint- Pancras. Dit betekent dat we nog een beperkt aantal toegangskaarten beschikbaar hebben. Belangstellenden raden we aan zo spoedig mogelijk kaarten af te halen op de volgende adressen: 

Bram Kout, Benedenweg 84 
Jan Steltenpool, Sperwer 18 
Jaap de Wit, Van de Vijzellaan 11 

Voor leden is de toegang gratis, niet-leden betalen € 5,00 per persoon. 


Afhalen kaarten "De Veert" Sint Pancras

Vele belangstellenden hebben toegangskaarten gereserveerd voor de tweede presentatie over “De Veert” op zaterdagmiddag 22 oktober a.s. om 13.30 uur. 

De kaarten zijn inmiddels binnen. Daarom wordt iedereen die kaarten heeft gereserveerd vriendelijk, doch dringend verzocht deze kaarten zo spoedig mogelijk te komen afhalen op de volgende adressen: Bram Kout, Benedenweg 84; Jan Steltenpool, Sperwer 18; Jaap de Wit, Van de Vijzellaan 11. Belangstellenden buiten Sint Pancras kunnen de gereserveerde kaarten afhalen bij binnenkomst in De Geist op 22 oktober. 

Er zijn nog enkele kaarten over. Deze kunnen worden afgehaald op bovenstaande adressen. Maar haast u, want op = op. Voor leden is de toegang gratis, niet-leden betalen € 5,00 per persoon.