DE KLIN


Wat betekent of is een Klin?

 

In de eerste uitgave van ons blad, is door het toenmalig bestuur, de naam ‘’De Klin’’ uitgelegd.

 

Dit woord, deze naam, zal niet bij iedereen bekend zijn.

Bij het openslaan van woordenboeken, ook in het Westfriese, zult u het tevergeefs zoeken.

Dit woord of begrip werd namelijk alleen, voor zover ons bekend, in Sint Pancras gebruikt.

Hier een wat nadere uitleg over het woord ‘’De Klin’’.

Vóór de afgravingen waren er hier talrijke zandakkers (ook wel heide-akkers genoemd) tussen de Bovenweg en de Achterweg. (hiervan wordt nu een gedeelte A.V.H. Destreelaan genoemd)

Om zandverstuivingen te voorkomen werden deze akkers doorkruist met talrijke, speciaal aangelegde zanddijkjes. Deze zanddijkjes deden tevens dienst als afbakening van verschillende akkers.

Voor deze dijkjes werd de benaming Klin gebruikt. (ook kwamen andere, bijna gelijkluidende namen voor als Klim en Kling. Misschien is Klin wel een verbastering van een van beide andere namen).

 

Omdat de Pancrasser volksmond veelal het woord ‘’Klin’’ gebruikte, leek het ons een goede gedachte, dit woord niet verloren te laten gaan.

Ook kozen we deze naam, omdat er nog een diepere betekenis aan kan worden toegekend.

Want zoals een Klin dienst moest doen om het wegstuiven van het zand te belemmeren, zo stelt onze vereniging zich ten doel het verloren gaan van onze dorpsgeschiedenis en wat daarmee samenhangt, te verhinderen.

 

Van de redactie.


de KLIN 2023


de KLIN 2022


de KLIN 2021


de KLIN 2020


de KLIN 2019


de KLIN 2018


de KLIN 2017

 

De Klin no: 32 2017

 

1. Inhoudsopgave

3

2. Voorwoord voorzitter

5

3. Jaarverslag 2016

7

4. Notulen Algemene Ledenvergadering 2016

10

5. Rectificatie

14

6. Presentatie 'Het Daalmeerpad'

15

7. Lang gewacht… en gestreden. Toch gekomen.

24

8. Het Wapen van Sint Pancras

34

9. Watersnoodramp 1 februari 1953

36

10. Reijne's Gezinsleesportefeuille

62

11. Ode aan de Gedempte Veert

66

12. Geleur aan de deur

69

13. Twuijvermolen terug in de tijd

80

14. Verleden tijd. N.F. Spaan

86

15. De Molenhoeve

90

16. Lid aan het woord

95

17. Zuidender kermis

98

18 Activiteitenkalender

110

19. Familie Groenenboom

111

20. Bakker Kaandorp van het Zuideinde

123

21. De Nollen

127

22. De Ark in Sint Pancras Zuid

131

23. Familiefoto's

143

24. Kerkplein no. 2

148

25. Benedenweg 79

157

26. Oorlogsherinneringen van een kind

162

27. Lid worden / Met dank aan

165

28. Sponsoren

166

29. Schenkingen

167

30. Te koop bij de vereniging

168

 


          1986