LID WORDEN


Draagt u ons verleden een warm hart toe en wilt u meewerken aan het levend houden van het verleden voor volgende generaties, word dan lid van onze vereniging.

Wat levert het lidmaatschap u op?

  • Elke jaar ons jaarboek De Klin, met tal van interessante artikelen en foto's;
  • Elk jaar een lezing met dia's of film over ons verleden, die meestal op twee avonden voor volle zalen wordt gegeven;
  • In ons dorp Sint Pancras de huis aan huis krant van onze vereniging;
  • Een expositie of anderszins tijdens de Nazomerfeesten;

De contributie bedraagt € 20,00 per jaar