DE VERENIGING


Oprichting

De vereniging is op 8 oktober 1985 opgericht onder de naam Oud Sint-Pancras ten overstaan van notaris Mr. W. Boon te Zuid-Scharwoude. Op 19 augustus 2003 werd de naam gewijzigd in Historische Vereniging Sint-PancrasDe vereniging stelt zich ten doel de geschiedenis van ons doelgebied voor toekomstige generaties vast te leggen. Daartoe verzamelt de vereniging gegevens uit archieven en verzamelt ook tekeningen, foto's, kaarten, prenten etc. Wij geven met onze jaarlijkse uitgave De KLIN, met een jaarlijks verschijnende krant, door lezingen en tentoonstellingen informatie door aan onze dorpsgenoten en andere geïnteresseerden. Wij kunnen bij al dit werk heel goed nieuwe krachten gebruiken, dus als u er iets voor voelt om een (bescheiden) bijdrage te leveren, schroom niet om contact met ons op te nemen.


Contactgegevens

Historische Vereniging Sint-Pancras

mail info@hvsint-pancras.nl

kopij website website@hvsint-pancras.nl

Postadres: Benedenweg 266, 1834BC Sint Pancras

Verenigingsgebouw: achter Nobelhof 1, 1834VA  Sint Pancras 


Lid worden

Ga naar het inschrijfformulier.


Bestuur/Notulist
Peter Groot, voorzitter, e-mail 

Jan Steltenpool, vice-voorzitter

Tineke Venneker-Scheer, secretaris, e-mail

Marco Lem, penningmeester, e-mail

Piet Rood, 2e secretaris, facturatie

Frans Hand, hoofdredacteur de KLIN en Krant, e-mail 

Tjitske de Graaf, archiefgroep

Gerard Venneker, webbeheerder, e-mail


Werkgroepen:

Redactie
Naast de KLIN, die voor de leden is bedoeld, geeft de vereniging éénmaal per jaar een krant uit. Deze wordt in Sint Pancras huis aan huis bezorgd en zo nodig per post naar leden buiten Sint Pancras gestuurd

Digitaliseren 
De vereniging is bezig met het digitaliseren van het gehele fotobestand. Dat vergt enorm veel tijd en kan nog wel enkele jaren duren. Hulp hierbij is altijd welkom. 

Archief en documentatie
Onze knipseldienst tracht systeem te brengen in de enorme voorraad knipsels, die uitermate belangrijk zijn voor het vastleggen van het verleden. Dit monnikenwerk kan nog wel een paar jaar duren en is een grote bron voor onze publicaties. 

Archeologie
Enkele malen per jaar trekt een aantal in archeologie geïnteresseerde leden er - meestal onder deskundige leiding - op uit om veldwerk te verrichten. Belangstellenden kunnen contact opnemen met het bestuur. 

Fotografie

Onze fotograaf zult u regelmatig in het dorp bezig zien met het vastleggen van wat er nu nog over is aan belangrijke zaken, zoals huizen, landerijen, gebouwen enz. voordat die aan de vergetelheid worden prijsgegeven. 


Lezingen en tentoonstellingen
Elk jaar organiseert de vereniging een aantal lezingen/presentaties, die zeer druk worden bezocht. Vaak is de belangstelling zo groot, dat op last van de brandweer bezoekers moeten worden geweigerd. Om dit op te lossen werken we met toegangskaarten, die voor leden gratis zijn af te halen op de volgende adressen: Jaap de Wit, van de Vijzellaan 11 en Jan Steltenpool, Sperwer 18. Niet-leden betalen € 7,00. 
 
Bezorgdienst
Gelukkig beschikken we over een flink aantal vrijwilligers om onze bezorgdienst te bemensen. Elke vrijwilliger neemt een deel van het dorp voor zijn rekening. Heeft u geen KLIN of geen krant ontvangen, belt u dan even naar de secretaris en die regelt het voor u; Jan Steltenpool, tel. 072-564 2908.

 

e-mail 

secretriaat@hvsint-pancras.nl


Overige gegevens
IBAN: NL72 INGB 0000 3565 57 t.n.v. Historische Vereniging Sint-Pancras
BIC: INGBNL2A
Kamer van Koophandel nr. 40636328
RSIN 8166.30.240

De vereniging heeft de culturele ANBI-status


Download
Privacy beleid HVSP versie 13-10-2018
Privacy beleid HVSP definitief versie 20
Adobe Acrobat document 425.0 KB

Download
De statuten van de HVSP
statuten.pdf
Adobe Acrobat document 100.6 KB

Download
Beleidsplan 2018 / 2020
BELEIDSPLAN 2018-2020.pdf
Adobe Acrobat document 354.6 KB

Download
Jaarstukken 2021, vastgesteld in de ALV van 30-03-2022
Jaarstukken 2021, vastgesteld in de ALV
Adobe Acrobat document 254.4 KB

Download
Jaarstukken 2020 , vastgesteld in de ALV van 27-10-2021
HVSP Financieel verslag 2020 vastgesteld
Adobe Acrobat document 269.7 KB

Download
Jaarstukken 2019, vastgesteld in de ALV van 30-09-2020
HVSP financieel verslag 2019 vastgesteld
Adobe Acrobat document 264.1 KB

Download
Jaarstukken 2018, vastgesteld in de ALV van 20-03-2019
HVSP jaarrekening 2018 tbv website.pdf
Adobe Acrobat document 251.2 KB

Download
Jaarstukken 2017, vastgesteld in de ALV van 20-03-2018
HVSP jaarstukken 2017 voor website.pdf
Adobe Acrobat document 262.2 KB

Download
Jaarstukken 2016, vastgesteld in de ALV van 14-03-2017
Jaarstukken 2016 DEFINITIEF.pdf
Adobe Acrobat document 187.3 KB

Download
Jaarstukken 2015, vastgesteld in de ALV van 24 maart 2016
HVSP 2015 jaarstkken.pdf
Adobe Acrobat document 98.1 KB