De KLIN


de KLIN 2019


de KLIN 2018


de KLIN 2017

 

De Klin no: 32 2017

 

1. Inhoudsopgave

3

2. Voorwoord voorzitter

5

3. Jaarverslag 2016

7

4. Notulen Algemene Ledenvergadering 2016

10

5. Rectificatie

14

6. Presentatie 'Het Daalmeerpad'

15

7. Lang gewacht… en gestreden. Toch gekomen.

24

8. Het Wapen van Sint Pancras

34

9. Watersnoodramp 1 februari 1953

36

10. Reijne's Gezinsleesportefeuille

62

11. Ode aan de Gedempte Veert

66

12. Geleur aan de deur

69

13. Twuijvermolen terug in de tijd

80

14. Verleden tijd. N.F. Spaan

86

15. De Molenhoeve

90

16. Lid aan het woord

95

17. Zuidender kermis

98

18 Activiteitenkalender

110

19. Familie Groenenboom

111

20. Bakker Kaandorp van het Zuideinde

123

21. De Nollen

127

22. De Ark in Sint Pancras Zuid

131

23. Familiefoto's

143

24. Kerkplein no. 2

148

25. Benedenweg 79

157

26. Oorlogsherinneringen van een kind

162

27. Lid worden / Met dank aan

165

28. Sponsoren

166

29. Schenkingen

167

30. Te koop bij de vereniging

168

 


          1986